Coordinación Técnica

COORDINADORA ALICANTE

Verónica Beiroa López

 

COORDINADORA GENERAL

María Cristina Parada Barba

 

COORDINACIÓN TÉCNICA

Sr.Osvaldo Pedrazas García.

Dra. Ana Isabel Usero Ruiz.

Sra.Verónica Beiroa López.